Místní knihovna Mařenice

Služby knihovny

Půjčování naučné literatury a beletrie pro děti i dospělé
Bezplatný přístup k internet
Počet svazků v knihovně celkem: 1 273
Využívání výměnných souborů z Městské knihovny Česká Lípa
Rezervace knih
Meziknihovní výpůjční služba
Příležitostné pořádání kulturních akcí